TRIONICA Logistic Ltd
е фирма, ориентирана към предлагане на комплексни транспортни решения, оперираща в сферата на спедирането на стоки по суша, въздух и вода, тяхното складиране и дистрибутиране до крайния получател, митническо посредничество, карго-застраховане, както и куриерски услуги в страната и чужбина "от врата до врата".

ТРИОНИКА Логистик
комплексни транспортни решения

В сложната верига на логистичния бизнес ,ние сме Вашия консултант и надежден партньор.

ТРИОНИКА Логистик ЕООД разполага със сътрудници във Велико Търново, Русе, Варна, Несебър, Стара Загора, офис в София, а главния офис е разположен в Пловдив.

Това ни позволява да предложим качествени куриерски, транспортни и логистични услуги.

Разполагаме с достатъчен брой контрагенти с разнообразен състав от превозни средства, включително и под температурен режим, отговарящи на съвременните изисквания за екологичност и опазване на природната среда, притежаващи необходимите сертификати и лицензи, както и с валидни застраховки по конвенция CMR.

За Вашите нужди, предлагаме и превоз на извънгабаритни и опасни (ADR) товари.

Наши партньори в застраховането на товарите Ви са водещите в бранша BULSTRAD, UNIQA и GENERALI, което е гаранция за пълното покритие на рисковете при транспорт.

euproject

Проект и главна цел: Осигуряване на оперативен капитал на български МСП за справяне с последствията от пандемията COVID 19

регистрационен № BG16RFQP002 2.073 22977 C01

Бенефициент ТРИОНИКА ЛОГИСТИК ЕООД

Обща стойност: 10 000.00лв., от които 8500.00лв. европейско и 1500.00лв. национално съфинансиране

Начало 28.09.2020г. | Край: 28.12.2020г.