TRIONICA Logistic Ltd
е фирма, ориентирана към предлагане на комплексни транспортни решения, оперираща в сферата на спедирането на стоки по суша, въздух и вода, тяхното складиране и дистрибутиране до крайния получател, митническо посредничество, карго-застраховане, както и куриерски услуги в страната и чужбина "от врата до врата".

ТРИОНИКА Логистик
комплексни транспортни решения

В сложната верига на логистичния бизнес ,ние сме Вашия консултант и надежден партньор.

ТРИОНИКА Логистик ЕООД разполага със сътрудници във Велико Търново, Русе, Варна, Несебър, Стара Загора, офис в София, а главния офис е разположен в Пловдив.

Това ни позволява да предложим качествени куриерски, транспортни и логистични услуги.

Разполагаме с достатъчен брой контрагенти с разнообразен състав от превозни средства, включително и под температурен режим, отговарящи на съвременните изисквания за екологичност и опазване на природната среда, притежаващи необходимите сертификати и лицензи, както и с валидни застраховки по конвенция CMR.

За Вашите нужди, предлагаме и превоз на извънгабаритни и опасни (ADR) товари.

Наши партньори в застраховането на товарите Ви са водещите в бранша BULSTRAD, UNIQA и GENERALI, което е гаранция за пълното покритие на рисковете при транспорт.